Conduita spectatorului în cadrul teatrului

Actualizat la data de 01.12.2022

Prin participarea la spectacolele și evenimentele Teatrului Victoriei, spectatorii se obligă să respecte prezentul regulament pe tot parcursul prezenței în spațiile teatrului. În caz de nerespectare a acestor reguli, teatrul își rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor sau excluderea acestora de la evenimentele desfășurate în sălile și spațiile teatrului, fără a avea obligația de a restitui contravaloarea biletului.

Accesul publicului la spectacole se face exclusiv pe baza biletelor valabile.

RESTRICȚII DE VÂRSTĂ

Accesul copiilor sub 10 ani în sala de spectacol este strict interzis, cu excepția spectacolelor pentru copii. Pentru copiii de peste 10 ani, accesul este permis doar în baza biletului de intrare.

ACCESUL ÎN SĂLILE DE SPECTACOL

Pentru evitarea aglomerației, accesul în sala de spectacol se va face cu o oră înainte de începerea reprezentației.

Accesului după ora de începere a spectacolului, așa cum apare tipărită pe bilet, nu este permis. Fac excepție spectacolele cu pauză, unde accesul este permis pe durata acesteia.

Neprezentarea la timp la spectacol nu dă dreptul la rambursarea biletului sau la utilizarea sa la o reprezentație ulterioară. După începerea spectacolului se pierde valabilitatea biletelor.

ÎN SALA DE SPECTACOL

Spectatorii se obligă să respecte regulile de bună purtare, să mențină ordinea publică și standardele de conduită acceptate, reglementările de securitate și de siguranță anti-incendiu.

Prin prezența la spectacolele și evenimentele teatrului, spectatorul își dă acordul să fie filmat și/sau fotografiat în timpul acestora de către persoane autorizate de teatru și permite utilizarea înregistrărilor foto/video/audio în scopuri promoționale.

LA REPREZENTAȚIILE TEATRULUI VICTORIEI SUNT INTERZISE URMĂTOARELE:

  • fotografierea, filmarea sau înregistrarea audio a spectacolelor fără un acord prealabil din partea conducerii; reprezentanții teatrului sau agenții de poliție au dreptul să excludă din sală persoanele care încalcă aceste reguli;
  • folosirea telefoanelor mobile pe toată durata de desfășurare a spectacolului/evenimentului, pentru asigurarea confortului celorlati spectatori și desfășurarea în condiții optime a respectivului spectacol/eveniment;
  • fumatul (inclusiv țigarete medicinale sau electronice);
  • accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate;
  • accesul cu animale;
  • accesul cu lanterne laser, obiecte contondente sau ascuțite, substanțe toxice, substanțe psihotrope sau arme; Teatrul Victoriei își rezervă dreptul de a efectua controale de securitate la intrare, prin personal specializat;
  • aruncarea oricărui obiect către scenă sau în sală, săvârșirea acțiunilor care încalcă ordinea și periclitează desfășurarea evenimentelor;
  • comportamentul agresiv, limbajul vulgar și abuziv, amenințările, tonul ridicat față de ceilalți spectatori sau față de reprezentanții teatrului;
  • efectuarea actelor de comerț de orice tip sau distribuirea de materiale cu conținut informațional și/sau publicitar fără acordul scris al reprezentanților teatrului.

Reprezentanții Teatrului Victoriei își rezervă dreptul de a interveni în cazul nerespectării prezentului regulament.